Hájen od 16.3. do 15.6.

Minimální lovná délka: 25 cm

Chráněný, veden v kategorii “ohrožený”

latinsky: Leuciscus idus
slovensky: Jalec tmavý
anglicky: Ide, Orfe
německy: Aland

řád: Máloostní
čeleď: Kaprovití
potrava: všežravec, dravec
délka života: 10 let
pohlavní dospělost: 3 – 4. rok
doba rozmnožování: duben-květen

běžná velikost: 25 – 40 cm
maximum: přes 60 cm

Jelec Jesen. Středně velká ryba s mírně zploštělým tělem a špičatými ploutvemi žijící v tekoucích, řidčeji i stojatých vodách. V Čechách je relativně vzácný, na Moravě hojnější.

Fotky této ryby na Google:

Rozlišovací znaky

Hřbetní ploutev má 3 tvrdé paprsky a 6 – 9 měkkých větvených paprsků, řitní ploutev 3 tvrdé a 8 – 12 měkkých větvených paprsků. V postranní čáře je 55 – 63 šupin.

Požerákové zuby jesena do značné míry připomínají požerákové zuby tlouště. Jsou rovněž dvojřadé, ale celkově subtilnější.

Čeho si všímat při běžném pohledu:

  • vyšší a plošší tělo než příbuzný tloušť
  • relativně drobné šupiny
  • velká kulatá střední ústa, ale zřetelně menší než tloušť
  • zahrocené ploutve, hřbetní i řitní jsou proláklé
  • řitní ploutev spolu s břišními ploutvemi mají načervenalou barvu
  • ocasní ploutev je tmavá

Jelec jesen je méně hojnou a známou rybou, ale v mnohém se podobá svému příbuznému – tloušti. V naší republice se ve větším počtu vyskytuje snad jen na jižní Moravě, v Čechách jen místy, ale díky vysazování se šíří. Jako druh relativně citlivý na čistotu vody značně utrpěl v době největšího znečištění naších řek (60. – 80. léta) a jeho populace se na většině míst dosud neobnovily.

Jesen se tloušti dost podobá, ale jeho tělo je daleko plošší, tvarem spíše připomíná tělo plotice, šupiny jsou drobnější, ústa menší a ploutve vybíhají na rozdíl od tlouště do ostrých hrotů. Dorůstá také o něco menší velikosti.
I v potravě tlouště dost připomíná. Je ale zdrženlivější, vybíravější, odmítá hltat velká sousta a je náchylnější k přijímání drobné potravy ze dna. Přesto ale v jeho potravě najdeme vodní i suchozemský hmyz a jiné bezobratlé, drobné rybky i nemalý podíl rostlinné složky.
Pro sportovního rybáře jejesen většinou jen náhodným úlovkem dosaženým při lovu jiných ryb, i když poslední dobou se situace lepší. Záměrný lov je možný jen na jižní Moravě, kde se místy vyskytuje ve větším počtu.

Základní údaje:

Délka:

průměrná: 25 až 40 cm
obvyklé maximum: do 50 cm

Hmotnost:

průměrná: 0,3 až 1 kg
obvyklé maximum: do 2 kg

Výskyt v ČR

Vyskytuje se v tekoucích vodách a vzácněji stojatých vodách (např.Nové Mlýny). Nejhojnější je asi na hranici parmového a cejnového pásma. Dobré stavy jsou pouze na j. Moravě, zejména na Dyji. V Čechách se vyskytuje místy v Polabí a vlivem velkorysého zarybňovacího projektu, kdy byly na mnoha jihočeských revírech vysazeny desetitisíce ročků, se uchytil v některých místních řekách, např. v Otavě a Vltavě. Povodeň v roce 2002 splavila mnoho těchto ryb do ÚN Orlík a koncové vzdutí této nádrže je nyní místem, kde je možno se s jesenem poměrně běžně setkat.

Biologie druhu

Jesen miluje mírně proudící řeky spíše nížinného charakteru a rozhodně nezasahuje tak vysoko do lipanového pásma jako třeba tloušť. Vyskytuje se i v některých stojatých vodách ale nikdy ve velkém počtu. Celkem dobře prospívá v nádržích pod Pálavou.
Má sklony vytvářet hejna. V potravě převládají larvy hmyzu a náletový hmyz, zjara jikry ryb, někdy potěr, významná je i rostlinná složka.
Pohlavně dospívá ve 3. – 4. roce života, vzácně i dřív. Tře se v dubnu a květnu, výtěr je pravděpodobně dávkovitý (v těle samic byly zjištěny jikry v různém stupni vývoje). K výtěru si vybírá mělčí proudy, jikry klade na voní rostlinstvo nebo na kameny. Samcům se tvoří lehká třecí vyrážka zejména v přední části těla. Počet jiker se pohybuje podle velikosti samice mezi 10 000 a 100 000, výjimečně dosahuje až 200 000. Už v 19. století byla známa zlatá forma jelce jesena, která se dnes běžně chová jako ozdobná ryba v zahradních nádržích. Výjimečně uniká i do volných vod, kde ale díky své barvě většinou rychle padne za oběť predátorům.

Rozměry a růst

Růst není příliš rychlý a navíc se jesen nedožívá vysokého věku – málokdy přes 10 let. Úlovky přes 50 cm jsou velmi vzácné. V Čechách lze považovat za pěkné už jeseny od 40 cm.

Sportovní rybolov

Jesen není příliš lovenou rybou s výjimkou jižní Moravy. Jeho úlovky ale potěší muškaře, plavačkáře i rybáře lovící lehkou přívlačí. Narozdíl od tlouště setrvává jesen lépe na zakrmeném místě, které aktivně projíždí a často zabírá ve sloupci. Lze ho dobře lovit i na lehčí položenou (feeder) a asi nejkrásnějším lovem jesenů je suché muškaření, pokud začnou tyto ryby za letních večerů sbírat potravu z hladiny.
Náčiní pro lov jesena lze popsat jako lehké náčiní pro zvolenou techniku lovu a není třeba ho nějak speciálně vybírat, vlasec by se mohl svým průměrem pohybovat v rozmezí 0,08 – 0,16 mm. Nástrahy klasické – používané na bílou rybu (bílí červi, pařená houska, kukuřice, …). Vláčecí nástrahy velmi malé, zejména miniaturní rotačky, voblery, případně „gumy“.

Možný výběr náčiní pro lov jelce jesena:

Plavaná: Postačí jakýkoli “rozumný” plavačkový prut. Jak už je u jelců zvykem, běžnější je lov na větší vzdálenosti, kde se nejlépe osvědčují matchové pruty, bolonézky případně i jemnší delší teleskopy.
Nástrahy pro plavanou: rohlík, dortový oplatek, bílí červi, larvy vodního hmyzu,…

Položená: Jeseny lze na položenou lovit téměř jakýmkoli jemnějším prutem, ale asi nejlepší volbou je feederový prut odpovídající poměrům v lokalitě (i když na jeseny bohatě stačí light, někde si hloubka a tah vody vynutí i nasazení prutů kategorie heavy).
Nástrahy na položenou (feeder): rohlík, bílí červi, kukuřice (jeseni milují sladkou kukuřici z plechovky), pelety apod.

Muškaření: suché i mokré mušky, méně často nymfy a drobné streamery.

Na mušku berou všichni jeseni, nejen ti zlatí…

Přívlač: miniaturní rotačky a wobblírky (někdy jeseni akceptují i větší velikosti, ale nedá se na to spoléhat), drobné gumové i péřové nástrahy.

Úspěšnost braní podle měsíců v roce
(od modré do červené, bez úspěchu do úspěchu)

Úspěšnost braní podle fáze měsíce

Fáze MěsícePočet úlovků v %
Couvající62,5 %
Narůstající37,5 %

 Chráněný druh !!!