Nemá dobu hájení

Minimální lovná délka: Není

Není chráněn

latinsky: Leuciscus leuciscus
slovensky: Jalec obyčajný
anglicky: Dace
německy: Hasel

řád: Máloostní
čeleď: Kaprovití
potrava: všežravec
délka života: 10 let
pohlavní dospělost: 2 rok
doba rozmnožování: duben – květen

běžná velikost: 15 – 25 cm
maximum: 37 cm

Jelec Proudník. Nevelká stříbrná kaprovitá ryba s nízkým tělem žijící v tekoucích vodách lipanového a parmového pásma na většině našeho území.

Fotky této ryby na Google:

Rozlišovací znaky

Hřbetní ploutev má 3 tvrdé paprsky a  6 – 8 měkkých větvených paprsků, řitní ploutev 3 tvrdé a 6 – 9 měkkých větvených paprsků. V postranní čáře je 44 – 56 šupin.

Čeho si všímat při běžném pohledu:

  • válcovité mírně zploštělé tělo
  • zakulacené ploutve s mírným vykrojením
  • řitní ploutev krátká (narozdíl od oukleje) a vykrojená (narozdíl od tlouště)
  • stříbrné zbarvení s šedými, naspodu těla někdy naoranžovělými ploutvemi
  • Nižší zaoblená hlava s okrouhlou tlamkou nepatrně větší než u jiných bílých ryb

Proudník je drobná elegantní ryba vyskytující se v mnoha našich řekách a říčkách, ale navzdory tomu, že jeho chytání má osobitý půvab, je většinou rybářů přehlížen a mnozí ho ani nepoznají. Trochu vděku pro něj mají jen muškaři, pro které je častým úlovkem.

Od příbuzného tlouště se liší menšími rozměry, absencí červené barvy plouví, menšími ústy a vykrojenou řitní ploutví. Stejně jako všichni ostatní jelci nemá vousky.
Živí se mnohem drobnější potravou než tloušť, zejména larvami vodního hmyzu, často sbírá i suchozemský hmyz z hladiny.

Základní údaje:

Délka:

průměrná: 15 až 25 cm
obvyklé maximum: těsně nad 30 cm

Hmotnost:

průměrná: 0,1 až 0,2 kg
obvyklé maximum: do 0,4 kg

Výskyt v ČR

Vyskytuje se v tekoucích vodách na celém našem území. Upřednostňuje menší toky lipanového pásma, ale byl zaznamenán i v Labi. Je poměrně náročný na kyslík, proto, jak už jeho jméno napovídá, vyhledává proudné partie. Pěkní proudníci se vyskytovali například na horním toku Vltavy.

Biologie druhu

Jelec proudník je původní a typickou rybou našich řek, kde se vyskytuje v opravdu spíše v proudech. Nejvíce mu vyhovují kyslíkem bohaté podhorské řeky patřící do lipanového pásma, ale vyskytuje se i daleko do nížin. Špatně snáší znečištění a na mnoha místech je i vzácný nebo vymizel.
Jeho potravu tvoří především larvy vodního hmyzu a ostatní vodní bezobratlí. Sbírá ale i potravu z hladiny. Občas je obviňován, že konkuruje pstruhům.
Výtěr probíhá v dubnu až květnu v rychle proudící vodě a jikry se lepí na štěrk a kameny. Pohlavní dospělosti dosahuje už ve 2 letech. Samice klade v závislosti na své velikosti 2 000 – 20 000 jiker.
Všeobecně se jedná o nepříliš zkoumaný druh, na vině bude nejspíš jeho nepatrný hospodářský i sportovní význam.

Rozměry a růst

Růst proudníka je mimořádně pomalý. Obě pohlaví rostou zhruba stejně rychle, ale samice pravděpodobně žijí o něco déle. Věk může překročit 10 let.

Sportovní rybolov

Proudníka loví záměrně málokdo. Jako možné metody lovu se nabízejí lehká plavaná, muškaření, lov na třepanou, občas se proudník uloví na položenou, nejsnáze asi s feederovým či pickerovým prutem a dá se ulovit i na miniaturní vláčecí nástrahy, především rotačky. Jako metoda pro záměrný lov proudníka je nejlepší lov na suchou mušku nebo třepaná, kdy si alespoň vychutnáme eleganci pohybů této pohledné rybky. Náčiní může být velmi jemné – limitujícím faktorem tu bude spíš naše snaha zohlednit případný záběr větší ryby jiného druhu.

Úspěšnost braní podle měsíců v roce
(od modré do červené, bez úspěchu do úspěchu)