Nemá dobu hájení

Minimální lovná délka: nemá

Není chráněna

latinsky: Alburnus alburnus
slovensky: Belička obyčajná
anglicky: Bleak
německy: Ukelei

řád: Máloostní
čeleď: Kaprovití
potrava: všežravec
délka života: 8 let
pohlavní dospělost: 3. rok
doba rozmnožování: květen – červen

běžná velikost: 10 – 20 cm
maximum: kolem 25 cm

Ouklej Obecná. Hojná stříbrně zbarvená drobnější ryba žijící ve většině našich řek a údolních nádrží. Je dokonale přizpůsobena k životu v horních vrstvách vodního sloupce. Lze si vůbec představit krásný slunečný den u letní řeky bez kroužkování ouklejí ?

Fotky této ryby na Google:

Rozlišovací znaky

Hřbetní ploutev má 3 – 4 tvrdé paprsky a 7 – 9 měkkých větvených paprsků, řitní ploutev 3 tvrdé a 14 – 20 měkkých větvených paprsků. V postranní čáře je 40 – 52 šupin (nejčastěji 44 – 50).

Bolen – Ocasní ploutev s výrazným klínem,
konce do ostrých špiček.
Ocasní ploutev vůči tělu nepřirozeně velká .
Ploutve u mladších jedinců mají barvu do oranžova nebo červena.
Tlama končí pod okem.

Ouklej Obecná – Ocasní ploutev s výrazným klínem,
Ploutve jsou vždy šedivé nebo do černa.
Tlama malá, končí kus před okem.

Požerákové zuby jsou dvouřadé s velmi proměnlivým uspořádáním. Nejčastější je uspořádání podle vzorce 2.5. – 5.2, které bylo zjištěno u necelých 3/4 jedinců.

Čeho si všímat při běžném pohledu:

  • protáhlé ze stran zploštělé tělo
  • stříbrné zbarvení boků, šedý hřbet
  • dlouhé světlé ostře zašpičatělé ploutve, především prsní
  • řitní ploutev je dlouhá a mírně vykrojená
  • absence červené, žluté a hnědé barvy u ploutví
  • horní postavení úst

Ouklej obecná je jednou z nejtypičtějších ryb našich řek. Člověka, který ji dosud neviděl, obvykle stačí zavést na nejbližší most a nechat ho podívat dolů. S největší pravděpodobností nebude problém ukázat mu několik čilých štíhlých rybek s šedavým hřbetem rejdících pod hladinou a zvědavě zkoumajících každý zajímavý objekt plující nad nimi. Tak zná asi oukleje většina rybářů.

Při bližším pohledu je už na první pohled vidět, že život v nejsvrchnějších vrstvách vodního sloupce se projevil na celkové stavbě těla tohoto druhu. Ouklej má velká svrchní ústa, hřbet je mnohem rovnější než u ostatních kaprovitých ryb, zbarvení je jednoduchá a účelná kombinace stříbrných boků s tmavě šedým hřbetem. Světlé ploutve postrádají jakýkoli nádech červené nebo oranžové barvy, jsou dlouhé a ostře zakončené. Řitní ploutev je relativně dlouhá – podstatně delší než u jelců, plotice nebo perlína. Drobné šupinky se snadno uvolňují z kůže.

Jako hojný druh tvořící početná hejna je ouklej důležitou potravou dravců, z rybářů si ji pro množství záběrů cení hlavně plavačkáři a muškařští začátečníci.
Guaninové krystalky izolované ze šupin ouklejí sloužily v minulosti k výrobě umělých perel. K izolování 1 kg substance použitelné pro výrobu této bižuterie byly potřeba šupiny z několika desítek tisíc ouklejí.

Základní údaje:

Délka:

průměrná: 10 až 20 cm
obvyklé maximum: kolem 23 cm

Hmotnost:

průměrná: 10 až 60 g
obvyklé maximum: do 100 g

Výskyt v ČR

Vyskytuje se v tekoucích vodách od dolní hranice lipanového pásma, v údolních nádržích a větších stojatých vodách. Většinou je hojná a místy tvoří početná hejna.

Biologie druhu

Ouklej obecná je druhem specializovaným na sběr potravy z hladiny a v horních vrstvách vody. Hejno těchto ryb sbírající potravu se prozradí četnými kroužky na hladině. Kromě suchozemského hmyzu loví oukleje plankton, raná stadia potěru a v době tření ryb sbírjí jejich jikry. V chladnější části roku se stahují do hloubek, ale není výjimkou spatřit kroužkující oukleje i za lednového oteplení.

Pohlavní dospělost nastává ve třetím roce života. Tření obvykle probíhá v květnu, někdy se protáhne až do června. Jikry jsou ukládány na vodní rostlinstvo nebo na kamenité dno – obvykle v nepříliš velké hloubce. Samcům se v období tření vytváří jemná třecí vyrážka. Ryby se shlukují do početných hejn, vytahují do proudů a do značné míry ztrácejí plachost. Do vytírajících se hejn často najíždějí lovící dravci od bolenů až po mladší ročníky sumce.

Výtěr probíhá ve 2 – 3 dávkách a protože se vytírají napřed nejstarší ryby a pak stále mladší ročníky, zabere jeden výtěr třecího hejna zpravidla 3 – 4 dny.
Význam oukleje dnes spočívá zejména v tom, že tvoří spolu s dalšími druhy potravní základnu potřebnou pro výživu dravých ryb.

Rozměry a růst

Ouklej je krátkověká ryba s pomalým růstem. Po šestém roce života počet přežívajících jedinců dramaticky klesá, ale jsou známy i případy výskytu osmiletých ryb. Nejrychlejší růst ouklejí byl zaznamenán na údolních nádržích, kde jsou exempláře nad 20 cm naprosto běžné. Na Orlické údolní nádrži lze v početnějším vzorku najít oukleje až do 23 cm, pak následují už jen zcela ojedinělé úlovky výjimečně až za hranici 25 cm.
Jako největší exemplář literatura udává z našeho území ouklej dlouhou 27 cm o váze 196 g.

Sportovní rybolov

Ouklej se zpravidla loví na plavanou nebo muškařením, může však být i původcem rychlých a špatně sekatelných záběrů při lovu na feeder a na položenou vůbec. Je oblíbenou rybou závodníků a zejména plavačkáři jsou schopni během jediného závodu ulovit stovky exemplářů.
Protože je ouklej poměrně zranitelná ryba se snadno opadávajícími šupinami, je na místě opatrná manipulace s úlovkem.

Možný výběr náčiní pro lov oukleje

Plavaná: Libovolný prut pro lov na plavanou, závodníci často používají krátké biče.
Koncový návazec v rozmezí 0,06 – 0,10 mm.
Nástraha – bílí červi, houska, oplatek, …

Muškaření: Co nejslabší prut v délce závislé na podmínkách v místě lovu.
Návazce 0,08 – 0,12 mm. Občas je třeba zohlednit možnost záběru větších druhů ryb.
Obvykle drobné suché mušky, ale lze lovit i na mokrou.

Přívlač: Při použití miniaturních nástrah – zejména umělých mušek nebo nejmenších marmyšek s nastraženým bílým červem – lze oukleje úspěšně lovit. Je otázkou, zda se ještě dá hovořit o přívlači.

Úspěšnost braní podle měsíců v roce
(od modré do červené, bez úspěchu do úspěchu)