Celoročně hájený

Minimální lovná délka: nemá

Chráněný, veden v kategorii “silně ohrožený”

latinsky: Cobitis taenia
slovensky: Sekavec Piesočný
anglicky: Spined loach
německy: Steinbeißer

řád: Máloostní
čeleď: Sekavcovití
potrava: všežravec
délka života: 4 roky
pohlavní dospělost: 2. rok
doba rozmnožování: duben – červen

běžná velikost: 8 – 11 cm
maximum: kolem 12 cm

Sekavec Podunajský. Drobná vousatá ze stran zploštělá rybka obývající čisté vody s písčitým dnem a obvykle unikající pozornosti člověka. Sekavec je po většinu dne zahrabán v písku na dně. Málokdo ho viděl, ale zato je docela dobře možné, že mnozí z nás si už na nějakého šlápli…

Fotky této ryby na Google:

Rozlišovací znaky

Na hřbetní a ocasní ploutvi jsou rozmístěny drobné hnědé skvrny ve 2-3 příčných řadách. Při základu ocasní ploutve, blíže k hřbetu, je umístěna větší černá nebo tmavošedá skvrna. Mezi hřbetní a ocasní ploutví není kožní kýl. Ve hřbetní ploutvi jsou 2-3 tvrdé a 6-7 měkkých paprsků, v řitní ploutvi 2-3 tvrdé a 5-6 měkkých paprsků. V podélné hřbetní linii je dále přítomno 12-20 okrouhlých šedohnědých skvrn. Na bocích při postranní čáře jsou další dvě podélné řady šedohnědých skvrn. V horní řadě jsou skvrny drobnější a většinou splývají, v dolní řadě jsou větší a jejich počet kolísá mezi 12-20.Okolo ústního otvoru je rozmístěno 6 vousků, 4 na horním okraji a 2 v koutcích úst. Pod okem je vztyčitelný kostěnný trn, jehož vrchol je rozdvojenný. Hřbetní strana těla je šedohnědá, s početnými drobnými tmavými skvrnami, boky a břišní část těla jsou bílé nebo nažloutlé.

Čeho si všímat při běžném pohledu

  • protáhlé ze stran zploštělé tělo
  • malá ústa se 6 vousky
  • nažloutlé zbarvení s obdélníkovitými hnědými skvrnami tvořícími pruhy

Nejkrásnější rybkou z pískořovitých je nesporně sekavec. Ve všech knihách je obvykle jmenován sykavcem, neboť podle Fričova výkladu vydává syčivý zvuk, je-li uchopen. Mahen však uvádí, že jeho správné jméno je jedině sekavec, neboť po uchopení rozježuje skřele a seká na strany pohyblivými podočními trny. Z pískořovitých má nejkratší vousky (6) umístěné jenom na horním pysku. Pod každým okem je míněný dvojitý osten, výrůstek trčící z kůstek podočních.Vzácnější výskyt a jen zcela náhodné uplatnění v potravě dravých ryb zatlačuje sekavec mezi hospodářsky bezvýznamné ryby, neboť i jeho maso se považuje za nechutné.

Základní údaje

Délka:

průměrná: 8 až 11 cm
obvyklé maximum: kolem 12 cm

Hmotnost:

průměrná: 3 až 10 g
obvyklé maximum: do 15 g

Výskyt v ČR

V našich vodách je sekavce poměrně vzácný a bylo by třena podrobnějších údajů o jeho rozšíření. Víme jenom, že žije jak v tekoucích, tak v stojatých i rybničních vodách s písčitým, kamenitým nebo bahnitým dnem a je jako pískoř převážně n oční rybou často jsem ho získal při lovech rybníků v potrubí, vždy však jenom ojediněle, hojněji jen v Malackách.

Biologie druhu

Obývá především stojaté a pomalu tekoucí mělké vody s písečným a vzácněji také balvanitým dnem. Zdržuje se trvale při dně, do něhož se zarývá a vysouvá obvykle jen hlavu a ocas. Za potravu mu slouží drobní bezobratlí živočichové dna. Je krátkověkou rybou, dožívá se 3-4 let. Roste velmi pomalu a dosahuje obvykle délky do 10 cm a hmotnosti do 50 g. V prvním roce života dorůstá velikosti 4,3-6,4 cm, ve druhém roce 7,2-9,3 cm, ve třetím roce 8,6-10,7 cm. Pohlavně dospívá ve stáří 2 let. Samci mají při bázi druhého paprsku na vnitřní (svrchní) straně prsní ploutve zduřeninu ve tvaru šupiny. Prsní ploutve jsou u samců užší než u samic. Tření probíhá v dubnu a květnu.

Rozměry a růst

Sekavec je krátkověký pomalu rostoucí druh, který se obvykle dožívá 2 – 4 let a jen výjimečně překročí délku 12 cm. Rozsáhlejší kolekce exemplářů tohoto druhu byly shromážděny pouze při ichtyologických výzkumech, pojem trofejní nebo rekordní ryba tu postrádá význam.

Sportovní rybolov

Tento druh je udicí prakticky nelovitelný, existuje pouze teoretická možnost ulovení do čeřínku. Jako zákonem chráněná ryba by měl být v takovém případě okamžitě vrácen do revíru.