Sportovní rybářský revír nedaleko Fulneku

Rybářský řád a ceník:

Chytá se na dva pruty s jedním nebo dvěma návazci.

Je povoleno lovit na živočišné nástrahy!

Při zakoupení povolenky chyť a pusť všechny ulovené ryby musíte pustit zpět do vody.

Ryba, která byla vytažena na břeh, podebrána, poškozena příliš hlubokým zaseknutím nástrahy, stiskem nebo jinak, nesmí být puštěna zpět, lovící je povinen si tuto rybu ponechat. Jestliže se toto stane na povolenku chyť a pusť, je povinností neprodleně informovat o této skutečnosti správce.

Ryby, které nedosahují stanovené míry, musí být šetrně vráceny do vody. Pokud vězí takovéto rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout.

Povinnost mít u sebe pean, podložku (vždy namočená, lze zdarma zapůjčit), podběrák,

Zákaz vracení Karase stříbřitého zpět do revíru (po chycení ponechat ve vezírku a odevzdat správci, případně lze ponechat)

V ceně povolenky s ponecháním je: 1ks

Kapr,amur 40-70cm

Štika – jakékoliv velikosti

Zákaz chytání na pevné montáže.(srkačka)

V noci je povinnen být rybář dostatečně osvětlen.💡

❗Zákaz lovu ryb v oblasti s aeratorem ❗

Ceník:

Chyť a pusť 200 Kč

Povolenka s ponecháním 350 Kč

Lovící 10-15let bez ponechání úlovku

100 Kč

Děti do 10let s doprovodem zdarma

Rybolov pouze po telefonické domluvě

Pohořílky, 742 45 Fulnek

Telefon: 773 996 536

Email: naokrajisrdce.ryby@gmail.com

Instagram: rybnik_naokrajisrdce