Přítomni: Fabián Jaroslav, Kopecký Bořek, Kozel Aleš, Černoch Miloš, Tihelka Matěj, Černoch Tomáš

Program:

  1. Kontrola zápisu minulé schůze
  2. I přes výhrady před výroční schůzí, se doposud nepřihlásil jediný člen na brigádnickou činnost
  3. V měsíci červenci na nádrži Vítovka, bude od 3.7. – 7.7.2022 zákaz rybolovu od 8.00 – 14.00 z důvodu pořádání příměstského tábora. Lov ryb v této době, bude povolen pouze ze strany od lesa
  4. Vyklizení boudy na Emauzích bude provedeno na začátku měsíce září
  5. Proběhla změna ve vedení MO ČRS Vítkov. Minulý předseda p. Matěj odstoupil z funkce na vlastní žádost. Novým předsedou se stal p. Škrobánek a místopředsedové jsou, p. Muller a p. Matěj, který se stává čestným předsedou MO ČRS Vítkov

                                                           Zápis provedl: Kopecký Bořek

Nově byly zvoleni noví funkcionáři :

Předseda je Jaroslav Škrobánek

Místopředseda Stanislav Müller

Místopředseda a čestný předseda Josef Matěj