Celoročně hájená

Minimální lovná délka: nemá

Chráněná, vedena jako druh “silně ohrožený”

latinsky: Alburnoides bipunctatus
slovensky: Ploska pásavá
anglicky: Schneider, Riffle minnow
německy: Schneider

řád: Máloostní
čeleď: Kaprovití
potrava: všežravec
délka života: 7 let
pohlavní dospělost: 2 – 3. rok
doba rozmnožování: duben – červen

běžná velikost: 8 – 13 cm
maximum: kolem 15 cm

Ouklejka Pruhovaná. Drobná kaprovitá rybka obývající čisté tekoucí vody na mnoha místech našeho území. Je o něco menší a barevnější než příbuzná ouklej obecná. Tato drobná rybka je živým symbolem čistoty a neporušenosti říčních úseků, v nichž se vyskytuje.

Fotky této ryby na Google:

Rozlišovací znaky

Hřbetní ploutev má 2 – 3 tvrdé paprsky a 7 – 9 měkkých větvených paprsků, řitní ploutev 2 – 3 tvrdé a 12 – 17 měkkých větvených paprsků, prsní ploutev 1 tvrdý a 13 – 15 měkkých paprsků a břišní ploutev 2 tvrdé a 7 – 8 měkkých paprsků. V postranní čáře je obvykle 44 – 51 šupin (někteří autoři uvádějí krajní hodnoty 39 – 53), nad postranní čárou je 9 – 10 a pod postranní čárou 4 – 5 řad šupin.

Čeho si všímat při běžném pohledu:

  • dvojitě lemovaná postranní čára
  • dlouhá řitní ploutev
  • nazelanalá barva a žlutý pruh na bocích

Ouklejka pruhovaná je drobná rybka upřednostňující menší čisté toky lipanového až parmového pásma, v nichž si vybírá mělké proudící úseky s tvrdým dnem. Občas se vyskytuje i ve stojatých vodách. Má vysoké nároky na obsah kyslíku ve vodě a na čistotu prostředí. Proto na mnoha místech původního výskytu vymizela a dnes se vyskytuje jen ostrůvkovitě.

Jedná se o malý druh ryby s délkou do 15 cm, který se do jisté míry podobá příbuzné oukleji obecné. Na rozdíl od ní má méně protáhlé tělo a je barevnější obvykle s výskytem nažloutlých, hnědavých a zelenavých tónů. Ploutve na spodní straně těla mají oranžový nádech. Stejně jako ouklej má horní postavení úst a relativně dlouhou řitní ploutev. Nejtypičtějším znakem tohoto druhu jsou pigmentové skvrny po obou stranách kanálků postranní čáry budící optický dojem, že je postranní čára dvojitá.
Tato nenápadná rybka nemá hospodářský ani sportovní význam a pro svou zranitelnost a nesouvislé rozšíření je chráněna zákonem.

Základní údaje:

Délka:

průměrná: 8 až 13 cm
obvyklé maximum: kolem 15 cm

Hmotnost:

průměrná: 6 až 20 g
obvyklé maximum: do 40 g

Výskyt v ČR

Ostrůvkovitě se vyskytuje na velké části našeho území jak v labském tak i v dunajském povodí. Největší výskyt je v řekách lipanového a parmového pásma, které si dokázaly udržet vysokou kvalitu vody a v současnosti se zdá být hojnější na východní polovině našeho území – východní Čechy, Českomoravská vrchovina, severní Morava.
Početný výskyt byl zaznamenán například v říčce Rokytné, v minulosti byla doložena i z pražského úseku Vltavy.

Biologie druhu

Nejtypičtějším místem výskytu jsou lipanové úseky řek, kde se vyskytuje spolu se pstruhy, lipanem, ostroretkou, tlouštěm proudníkem, případně parmou. Už z toho je jasné, že tvrzení o náročnosti ouklejky na kvalitu vody nejsou výmysly. Vybírá si mělčí úseky a v nich se pohybuje u hladiny nebo v horní polovině sloupce.

Obvykle vytváří menší hejna. Na rozdíl od oukleje je podíl suchozemského hmyzu v potravě tohoto druhu menší. Díky nízkému sloupci vody, v němž se pohybuje, se může bez problémů živit i organismy dna a detritem. Potrava se mění během roku, na jaře obsahuje nezanedbatelný podíl řas, ve vrcholné sezóně převládá hmyz a jeho larvy.

Pohlavní dospělosti může ouklejka dosáhnout už ve druhém, častěji však ve třetím roce života, k výtěru dochází podle podmínek od konce dubna až do června v mělkých prudkých proudech s tvrdým štěrkovitým dnem. Samice obvykle klade 3 000 – 8 000 jiker.
Tam, kde je ouklejka hojná, je významnou složkou rybí obsádky a potravou mnoha druhů dravých ryb, pro člověka má dnes zejména bioindikační význam.

Rozměry a růst

Délka ouklejky pruhované jen vzácně překračuje 15 cm a růst je velmi pomalý. V prostředí, kde žije, je to ostatně výborná adaptace umožňující ouklejkám přežít i v hladových úsecích s minimem potravy.
Jedná se o krátkověký druh, který v se některých místech dožívá jen pěti let, jinde lze vzácně pozorovat i sedmileté exempláře.

Sportovní rybolov

Ouklejka pruhovaná je agilní čilá rybka, kterou není těžké ulovit při použití dostatečně jemného náčiní na plavanou nebo i muškařením. Záměrný lov druhu vzhledem k zákonné ochraně nelze doporučit, ale místy, zejména na moravských řekách, ouklejky celkem běžně zabírají i při lovu jiných druhů ryb.

Možný je i úlovek do čeřínku.

Úspěšnost braní podle měsíců v roce
(od modré do červené, bez úspěchu do úspěchu)