Amur bílý

Velká kaprovitá ryba s dlouhým tělem připomínajícím tlouště, známá svým výrazně býložravým způsobem obživy. U nás je nepůvodní – byla dovezena za účelem doplnění obsádek kaprových rybníků o druh živící se hrubší vegetací.

Bolen dravý

Jediná skutečně dravá kaprovitá ryba žijící na našem území. Dorůstá poměrně velkých rozměrů a je známá svým aktivním způsobem lovu v horní části vodního sloupce. Přes svůj razantní způsob lovu je bolen velmi …

Candát obecný

Nezaměnitelná dravá ryba s nezaměnitelnýma opalizujícíma očima. U nás nepůvodní, ale hojně rozšířená zejména v údolních nádržích a nížinných řekách. Candát je ryba krásná, tajemná a nevyzpytatelná.


Candát východní

Menší druh okounovité dravé ryby velmi připomínající candáta obecného. Původní pouze v řekách dunajského povodí, u nás žije jen na jihovýchodní Moravě.

Cejn perleťový

Menší kaprovitá ryba z příbuzenstva cejna velkého vyskytující se v dunajském povodí. Jen málokterá ryba je tak malá, tak plochá a s tak dlouhou řitní ploutví. Už kvůli tomu ji stojí za to vidět.

Cejn siný

Menší druh cejna s jemným ošupením vyskytující se u nás pouze v povodí Dunaje. Každý, kdo si oblíbil lov cejnů, by si měl aspoň jednou zkusit ulovit i tento druh.


Cejn velký

Hojná větší kaprovitá ryba s vysokým tělem obývající nížinné toky a teplejší stojaté vody. Je druhem, po němž bylo označeno nejspodnější (cejnové) pásmo toku našich řek.

Cejnek malý

Hojná středně velká ryba s vysokým tělem běžná ve většině tekoucích i stojatých vod od parmového pásma níže. Velmi často lovená ryba s celoroční aktivitou.

Drsek menší

Malá štíhlá rybka lehce připomínající candáta. Žije u dna větších řek zejména v povodí Dunaje.


Hlavačka mramorovaná

Drobná bizarní rybka pronikající na naše území z Dunaje. Původní druh. Jediný doložený výskyt byl u nás zaznamenán v řece Dyji na Mušovských jezerech.

Hlavatka obecná

Největší evropská lososovitá ryba obývající širší podhorské řeky. Na našem území se vždy vyskytovala jen okrajově, dnes je místy vysazována i mimo původní areál rozšíření.

Hořavka duhová

Drobná kaprovitá rybka obývající zejména stojaté vody. Je proslulá neobvyklým způsobem rozmnožování – klade jikry do žaberní dutiny mlžů.


Hrouzek Kesslerův

Malá rybka žijící v proudných čistých řekách v povodí Dunaje. Na našem území jde o jednu z nejvzácnějších ryb vyskytující se pouze na několika místech východní Moravy.

Hrouzek obecný

Menší hojná rybka s válcovitým tělem a hranatou hlavou s párem vousků. Žije zejména v tekoucích, ale i stojatých vodách s čistým písčitým dnem.

Jelec jesen

Středně velká ryba s mírně zploštělým tělem a špičatými ploutvemi žijící v tekoucích, řidčeji i stojatých vodách. V Čechách je relativně vzácný, na Moravě hojnější.


Jelec proudník

Nevelká stříbrná kaprovitá ryba s nízkým tělem žijící v tekoucích vodách lipanového a parmového pásma na většině našeho území.

Jelec tloušť

Středně velká pohledná ryba s válcovitým tělem žijící v tekoucích vodách s výjimkou pstruhových bystřin prakticky na celém našem území. Je známý svou všežravostí a celoroční aktivitou.

Jeseter malý

Zvláštní starobylá ryba s protáhlým tělem, špičatým rypcem, asymetrickou ocasní ploutví a kostěnými štítky na povrchu těla. U nás je původní na dolních tocích řek jižní Moravy.


Ježdík obecný

Drobná pestrá rybka podobná okounu běžná v mnoha našich vodách. Většina rybářů přicházejících do styku s ježdíky v nich nejčastěji vidí dobrou nástražní rybku.

Ježdík žlutý

Drobnější okounovitá ryba s efektním žlutozeleno – černým pruhováním vyskytující se pouze ve větších tocích v povodí Dunaje.

Kapr obecný

Je naše nejběžnější a nejznámější ryba tvořící pilíř českého rybníkářství a zároveň i druh nejčastěji vysazovaný do sportovních vod.


Karas obecný

Hojná kaprovitá ryba s vysokým tělem obývající teplé stojaté vody a pověstná svou odolností. Opatrné braní velkých karasů dovede…

Karas stříbřitý

Je kaprovitá ryba, u níž není nic jisté. Dokonce ani to, zda byla do Evropy opravdu zavlečena. Navíc se jedná o druh, jehož chov v zajetí se v Číně…

Koljuška tříostná

Drobná poněkud exotická rybka s trny na hřbetě zavlečená na naše území zřejmě z Německa či Polska. Koljuška byla kdysi oblíbenou…


Lín obecný 

Středně velká zelenavá ryba s jemnými šupinami pokrytými silnou vrstvou slizu. Žije v zarostlých stojatých vodách na celém našem území.

Lipan podhorní

Velmi osobitá lososovitá ryba s minimem teček, výraznou hřbetní ploutví a úchvatným vybarvením. Lipan není velkou ani extrémně…

Losos obecný

Velká ryba vytírající se v řekách, ale podstatnou část života trávící v moři. Na našem území přechodně vyhubena, dnes se díky…


Mihule potoční

Uhořovité tělo je zakončené kruhovitými ústy. Za hlavou se nachází 7 žaberních štěrbin. V zadní části těla je ploutevní lem.

Mník jednovousý

Zajímavá ryba žijící nenápadným převážně nočním životem v čistých chladnějších vodách. Na rozdíl od většiny našich druhů

Mřenka mramorovaná

 Drobnější sekavcovitá rybka s dokonalým krycím zbarvením obývající čisté tekoucí vody. Mřenka je dnes poměrně…


Okoun říční

Běžná naprosto nezaměnitelná menší dravá ryba s výraznými pruhy na bocích obývající většinu našich vod. Okoun už dávno není nenáviděná plevelná ryba.

Okounek pstruhový

Je u nás nepůvodním druhem dovezeným ze Severní Ameriky. Tam se vyskytuje v širokém rozmezí podmínek od chladných vod…

Ostroretka stěhovavá

Protáhlá stříbrná ryba střední velikosti obývající proudné úseky lipanových a parmových řek, u nás zejména v řekách patřících do povodí Dunaje.


Ostrucha křivočará

Velmi zvláštní stříbrná ryba střední velikosti extrémně přizpůsobená životu u hladiny. Ostrucha křivočará je rybou, kterou rozhodně stojí…

Ouklej obecná

Hojná stříbrně zbarvená drobnější ryba žijící ve většině našich řek a údolních nádrží. Je dokonale přizpůsobena k životu v horních vrstvách vodního sloupce.

Ouklejka pruhovaná

 Drobná kaprovitá rybka obývající čisté tekoucí vody na mnoha místech našeho území. Je o něco menší a barevnější než příbuzná ouklej obecná.


Parma obecná

Je velká ryba s protáhlým tělem žijící v proudných úsecích na středním toku našich řek. Zdržuje se u dna, …

Perlín ostrobřichý

Středně velký zástupce tzv. “bílých ryb” milující teplejší zarostlé, buď stojaté nebo jen mírně proudící vody.

Piskoř pruhovaný

Zajímavá menší ryba obývající zejména stojaté vody. Se svým pruhovaným zbarvením a největším počtem vousků mezi našimi rybami ji nelze zaměnit s žádným jiným druhem.


Plotice obecná

Menší stříbrně zbarvená ryba žijící ve většině našich vod od lipanového pásma níže. Vyskytuje se jak ve stojatých tak tekoucích vodách, živí se širokým spektrem…

Podoustev říční

Středně velká ryba příbuzná cejnům typická pro parmové pásmo našich řek. Pro nezaměnitelné zakončení rypce bývá také někdy nazývána podoustev nosák.

Pstruh duhový

 Je Severoamerická lososovitá ryba vytvářející tažné i stálé populace vysazovaná a chovaná po celém světě. Duhák je dnes masově produkovanou…


Pstruh obecný

Je neobyčejně přizpůsobivá ryba obývající moře, jezera i sladkovodní toky, vždy ale s velkými nároky na čistotu…

Sekavčík horský

Drobná vousatá ze stran zploštělá nepříliš hojná rybka obývající čisté vody s písčitým dnem na východě naší republiky.

Sekavec podunajský

Drobná vousatá ze stran zploštělá rybka obývající čisté vody s písčitým dnem a obvykle unikající pozornosti člověka.


Síh maréna

Stříbřitě zbarvená lososovitá ryba větších rozměrů dovezená do našich vod z jezer v zemích na sever…

Síh peleď

Dovezený druh vysazený na našem území ve snaze zlepšit produkci kaprových rybníků. Snáší teplejší a kalnější vodu než příbuzný síh severní – maréna…

Siven americký

 Lososovitá ryba dovezená do Evropy ze Severní Ameriky. Vzhledem i způsobem života připomíná potoční formu pstruha obecného.


Slunečnice pestrá

Je drobná rybka s vysokým tělem dovezená do Evropy z území USA. Ostrůvkovitě se vyskytuje na řadě míst našeho státu, ale nikde není hojná.

Slunka obecná

Je drobně stříbrně zbarvená rybka žijící v mělkých stojatých vodách, zejména rybnících a tůních. Poslední dobou na mnoha místech mizí.

Střevle potoční

Je malá pestře zbarvená rybka obývající čisté vody pstruhového a lipanového pásma. Sameček střevle je v období tření jednou z našich nejkrásnějších ryb.


Střevlička východní

Drobná stříbrná rybka zavlečená na naše území z původního areálu v povodí amuru. Jedná se o velmi přizpůsobivý druh s tendencí přemnožovat se.

Sumec velký

Je naše největší dravá ryba dosahující i přes 2 m délky, typická svou holou kůží bez šupin a dlouhými vousy. Souboj s velkým sumcem je vrcholným …

Sumeček americký

Menší sumci podobná ryba dovezená na naše území ze Severní Ameriky. Místy má tendenci se přemnožovat a vytvářet zakrnělé populace.


Štika obecná

Naše nejznámější dravá ryba vyskytující se ve většině našich revírů. Dorůstá poměrně velkých rozměrů, rychle roste a je schopna lovit i značně velkou kořist.

Tolstolobec pestrý

Je dovezený druh velké kaprovité ryby živící se živočišným planktonem. Dorůstá značných rozměrů, ale obtížně se loví na udici.

Tolstolobik bílý

Je dovezený druh velké kaprovité ryby s drobnými stříbřitými šupinami živící se rostlinným planktonem. Dorůstá značných rozměrů, ale obtížně se loví na udici.


Úhoř říční

Nezaměnitelná dravá ryba s hadovitým tělem proslavená svými třecími migracemi do Sargasového moře. Těžko by se hledala tajemnější, záhadnější a mystičtější ryba …

Vranka obecná

Je drobná bizarní rybka žijící u dna čistých proudících řek a potoků. Dnes už není vranka vyhlášenou nástrahou na velké pstruhy …

Vranka pruhoploutvá

Je ryba žijící v Evropě ve vhodných vodách patřících do povodí Severního ledového oceánu a Baltského moře, vyskytuje …