Ahoj kluci a holky.
Chcete začít rybařit?

Tráví vaše děti mnoho času u televize či PC? Je tu čas na změnu! Pro začínající malé rybáře organizuje ČRS rybářské kroužky mládeže. Získávají zde nejen vztah k přírodě, ale i praxi v různých rybolovných technikách, znalosti flory a fauny, a tak nacházejí i jiné možnosti a aktivity, jak trávit volný čas. V celém ČRS je registrováno na 700 takových rybářských kroužků, které navštěvují děti od počátku školní docházky až do 18 let.

Testy, které musí děti absolvovat pro získání rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, se skládají ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a předpisů upravujících lov ryb. 

  1. poznávací a testová část – určování ryb, rostlin a živočichů a testy
  2. lov ryb udicí na plavanou
  3. rybolovná technika pětiboj

A teď k našemu kroužku.

K tomu aby se Vaše dítě stalo platným členem ČRS je zapotřebí, aby navštěvovalo Rybářský kroužek po dobu 2 let. Jinak řečeno absolvovalo 2 ročníky rybářského kroužku.

Na základě úspěšně absolvované docházky a testu MO vydá:

  1. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obce s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
  2. Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

Děti do 15-ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Informace o kroužku:

Termíny schůzek:Každý čtvrtek od 14:00 – 15:00
Místo schůzek:v SVČ Odry, Komenského 517, Odry 742 35 (bývalé KSVČ Juventus)
Rok:700 ,- Kč
Popis Kroužků:Pro děti od 2. třídy. Začátečníci, po složení zkoušek získají rybářský lístek.
Další informace:Děti se během roku učí poznávat ryby, rybářský řád, rybolovné techniky apod.
Určení:7-10 let dívky, 7-10 let chlapci, 11-15 let dívky, 11-15 let chlapci

Informace o středisku volného času Odry, příspěvková organizace:

IČ: 05662567
Identifikační číslo provozovny:1011339579
Odpovědná osoba:Bc. Dagmar Zhasilová
ID datové schránky: rii993i
Provozní doba:
Pondělí8:00 – 17:00
Úterý8:00 – 15:00
Středa8:00 – 17:00
Čtvrtek8:00 – 14:00
Pátek8:00 – 14:00

Platbu za kroužek provádějte:

  • v hotovosti v budově SVČ Odry
  • na účet: 115-3913510287/0100 (do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte a název kroužku)

Žádáme rodiče, aby zde uvedený seznam potřeb nakupovaly dětem v průběhu rybářského kroužku. Není potřeba mít vše naraz.

Rybářský prut: délka min. 250cm až 360cm (Podle věku, síly a výšky dítěte)

Naviják č1: opatřeny silonem 0,18 mm – 0,22 mm (Řeka, plavaná – soutěž )

Naviják č2: opatřeny silonem 0,28 mm – 0,30 mm (Kapr atd… )

Splávky: alespoň 3 ks malých splávků (k lovení malých ryb), žádné velké bójky, kače atd.

Háčky: krabička od nejmenších po větší (na menší ryby), Kaprové č. 4

Olova: na kapry

Bročky: v krabičce co nejmenší (velké broky vyhozené peníze)

Podběrák, vidličky vysouvací, metr dřevěný (ne svinovací), peán (menší velikosti), vezírek s kruhy, číhatka na kapry (policajt)

V případě více informací kontaktujte Vedoucí kroužku kterým jsou pan Hluchník Tomáš a zástupcem je Tihelka Matěj.


Vážení rybáři.
Máte nepotřebné rybářské vybavení a uvažujete o jeho likvidaci!
Zadržte a raději  jej darujte Naším mladým rybářům! 

Věřte že nepohrdnou starými navijáky, udicemi či jinou rybářskou výbavou.

Jako každý rok hledáme i sponzory, kteří by měli chuť se podílet na vzdělávání naších mladých rybářů. Zajistit nějakou drobnou odměnu v rámci Rybářské soutěže mládeže, která se koná pravidelně každý rok během měsíce května – června v prostorách revíru Emauzy 1A.

Drobnou finanční injekcí na ceny či občerstvení.

V případě že jste se rozhodli pro nějaký ten dar kontaktujte:

Vedoucí Rybářského kroužku