VYHLÁŠKA 395/1992 Sb. ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.


1. Za druhy kriticky ohrožené se prohlašují:


Drsek menší

Drsek menší. Malá štíhlá rybka lehce připomínající candáta. Žije u dna větších řek zejména v povodí Dunaje

Drsek větší

Drsek větší. Je mnohem větší než drsek menší, dorůstá velikosti až 48 centimetrů. Obvykle je velká ale pouze 15 cm. Má protáhlé a vřetenovité tělo a dlouhý ocasní násadec. Hlava je na temeni ošupená až po špičku rypce. Břicho je až k řitnímu otvoru bez šupin.

Hrouzek Kesslerův

Hrouzek Kesslerův. Malá rybka žijící v proudných čistých řekách v povodí Dunaje. Na našem území jde o jednu z nejvzácnějších ryb vyskytující se pouze na několika místech východní Moravy.

Mihule potoční

Mihule potoční. Uhořovité tělo je zakončené kruhovitými ústy. Za hlavou se nachází 7 žaberních štěrbin. V zadní části těla je ploutevní lem. Hřbet je tmavý, boky žlutavé a břicho stříbřité.

Mihule Ukrajinská

Mihule Ukrajinská. Tělo úhořovitého tvaru. Larvy jsou světlejší než u mihule potoční, často skvrnité, ploutevní lem je zbarvený tmavě. Dospělé mihule mají jak u hřbetních ploutví, tak po bocích barvu tmavou, skvrnitou. Břicho mají světlé, často výrazně lesklé, jakoby perleťové.

Sekavčík horský

Sekavčík horský. Drobná vousatá ze stran zploštělá nepříliš hojná rybka obývající čisté vody s písčitým dnem na východě naší republiky.2. Za druhy silně ohrožené se prohlašují:


Ježdík dunajský

Ježdík dunajský. je ryba z čeledi okounovití. Jedná se o endemit žijící v rychle proudících úsecích v povodí Dunaje, který byl objeven v roce 1974 československými vědci. O způsobu života tohoto ježdíka není dosud mnoho spolehlivých informací.

Ostrucha křivočará

Ostrucha křivočará. Velmi zvláštní stříbrná ryba střední velikosti extrémně přizpůsobená životu u hladiny. Ostrucha křivočará je rybou, kterou rozhodně stojí za to alespoň vidět.

Ouklejka pruhovaná

Ouklejka pruhovaná. Drobná kaprovitá rybka obývající čisté tekoucí vody na mnoha místech našeho území. Je o něco menší a barevnější než příbuzná ouklej obecná.

Sekavec písečný

Sekavec písečný. Je ryba z čeledi sekavcovití. Žije obvykle v pomalu tekoucích a mělkých vodách s písečným, méně častěji pak s balvanitým dnem. Zdržuje se celý život u dna, kde se zahrabává do substrátu a vystrkuje jen hlavu a ocas.3. Za druhy ohrožené se prohlašují:


Cejn perleťový

Cejn perleťový. Menší kaprovitá ryba z příbuzenstva cejna velkého vyskytující se v dunajském povodí.

Jelec jesen

Jelec jesen. Středně velká ryba s mírně zploštělým tělem a špičatými ploutvemi žijící v tekoucích, řidčeji i stojatých vodách. V Čechách je relativně vzácný, na Moravě hojnější.

Ježdík žlutý

Ježdík žlutý. Drobnější okounovitá ryba s efektním žlutozeleno – černým pruhováním vyskytující se pouze ve větších tocích v povodí Dunaje.

Kapr obecný

Kapr obecný (sazan). Je naše nejběžnější a nejznámější ryba tvořící pilíř českého rybníkářství a zároveň i druh nejčastěji vysazovaný do sportovních vod.

Mník jednovousý

Mník jednovousý. Zajímavá ryba žijící nenápadným převážně nočním životem v čistých chladnějších vodách. Na rozdíl od většiny našich druhů je nejaktivnější v zimním období.

Piskoř pruhovaný.

Piskoř pruhovaný. Zajímavá menší ryba obývající zejména stojaté vody. Se svým pruhovaným zbarvením a největším počtem vousků mezi našimi rybami ji nelze zaměnit s žádným jiným druhem.

Plotice lesklá

Plotice lesklá. Středně velká kaprovitá ryba dunajského povodí, u nás velmi vzácná.

Střevle potoční

Střevle potoční. Je malá pestře zbarvená rybka obývající čisté vody pstruhového a lipanového pásma.

Vranka obecná

Vranka obecná. Je drobná bizarní rybka žijící u dna čistých proudících řek a potoků.

Vranka pruhoploutvá

Vranka pruhoploutvá. je ryba žijící v Evropě ve vhodných vodách patřících do povodí Severního ledového oceánu a Baltského moře, vyskytuje se však také v povodí Dunaje a Dněstru.Bližší podmínky výkonu
rybářského práva na revírech ČRS
13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.

Celoročně jsou hájeni:

  1. losos obecný
  1. celoročně jsou chráněni dle vyhlášky č. 395/92 Sb. (jedná se pouze o seznam vybraných druhů živočichů):
    1. mihulovci a ryby: cejn perleťový, drsek menší, drsek větší, hrouzek Kesslerův, jelec jesen, ježdík žlutý, mihule potoční, mihule ukrajinská, mník jednovousý, ostrucha křivočará, ouklejka pruhovaná, piskoř pruhovaný, plotice lesklá, sekavčík horský, sekavec písečný, střevle potoční, vranka obecná, vranka pruhoploutvá
    2. bezobratlí: rak kamenáč, rak říční, rak bahenní, perlorodka říční, velevrub malířský a škeble rybničná,
    3. obojživelníci.