Bobr evropský

Je až metr velký, zavalitý hlodavec s hustou srstí a dlouhým plochým ocasem.

Hryzec vodní

Je hlodavec z čeledi hrabošovití. V Česku je to běžný druh, z našich hrabošů největší.

Norek americký

Je šelma z čeledi lasicovitých. Vyskytuje se v přírodě, ale je také často chován na farmách.


Nutrie říční

Známá též jako vodní krysa, řekomyš americká, bobr bahenní, bobr jihoamerický, koypu je velkým …

Ondatra pižmová

Je savec z čeledi myšovitých, podčeledi hrabošovitých. Do Evropy byl zavlečen ze Severní Ameriky. Jedná se o vodního savce, …

Potkan obecný

Je hlodavec rodu Rattus často zaměňovaný s krysou obecnou (Rattus rattus). Základním rozpoznávacím znakem je jeho lysý a šupinatý ocas, u kořene nápadně zesílený, který je kratší než tělo.


Rejsec vodní

Je největší zástupce rodu rejsků. Hlava s tělem dosahuje velikosti 7,2 až 9,6 centimetrů, ocas 4,7 až 7,7 centimetrů, výška 1,6 až 2 centimetry a hmotnost 9 až 23 gramů.

Rejsek obecný

Je drobný a nejhojnější zástupce čeledi rejskovitých, jeden z našich nejhojnějších savců.

Vydra říční

Je známá lasicovitá šelma a jediný druh vydry vyskytující se na území České republiky. Všeobecně je rozšířená v Evropě, Asii a severní Africe.