Není ohrožen

latinsky: Sorex araneus

řád: hmyzožravci
čeleď: rejskovití
potrava: hmyz a jeho larvy
délka života: Průměrná délka života se v přírodě pohybuje kolem 1 roku. V zajetí se však dožívá až 2 let.
pohlavní dospělost: ?
doba rozmnožování: duben – září

běžná velikost: 6-8 cm, 4,5-13 g

Rejsek obecný či rejsek lesní nebo rejsek evropský. Je drobný a nejhojnější zástupce čeledi rejskovitých, jeden z našich nejhojnějších savců.

Fotky tohoto savce na Google:

Vzhled

Rejsek obecný dosahuje délky těla v rozmezí 60-80 milimetrů, ocas bývá dlouhý 35-50 milimetrů, zadní tlapka 12-13,5 milimetrů. Hmotnosti dosahuje rejsek obecný 5-13 gramů. Srst dospělého jedince je skoro tmavohnědá, na bocích s rezavým nádechem, spodina je světlejší. Také tmavý ocas je vespod světlý. 1. a 2. jednohrotý zoubek v horní čelisti jsou přibližně stejně velké, třetí zoubek je menší a 5. už je velmi drobný. Rejskova hlava je protažená do úzkého čenichu.

Rozšíření

Vyskytuje po celém území České republiky. Ze všech druhů je nejhojnější. V Česku ho můžeme spatřit na celém území od nížin do hor až po alpínské pásmo (2200 m). Jeden rejsek obývá přibližně území o rozloze 370-630 metrů čtverečních po celý svůj život. Rejsek obecný je extrémně územní a často i agresivní, pokud mu jiný rejsek vnikne do jeho teritoria.
Kromě Pyrenejského poloostrova, Irska, Islandu a velké části Francie žije v celé Evropě, dále v Asii až po střední Sibiř (jezero Bajkal). Jde o typicky lesní druh, snadno se přizpůsobující měnícím se podmínkám prostředí.

Způsob života a potrava

Rejsci jsou aktivní po celý rok, do zimního spánku neupadají (nehibernují), jelikož mají dostatek tukové rezervy na to, aby přežili i ty nejstudenější měsíce v zimě. Spatřit je můžeme jak ve dne, tak i v noci, ale z úkrytů vylézají převážně až po setmění.

Rejsek obecný obývá lesy všech typů, větrolamy, parky, zahrady, louky, pole, ale vyhýbá se příliš suchým místům, na podzim zalézá i do lidských obydlí.

Rejsek je typický hmyzožravec, tudíž se živí převážně hmyzem, ale i slimáky, pavouky, červy a mršinami obratlovců, výjimkou není ani kanibalismus. Za den musí rejsek zkonzumovat potravu o hmotnosti 80-90 % svého těla, aby mohl vůbec přežít. K dosažení tohoto cíle musí rejsek žrát každou druhou až třetí hodinu.

Rejsci mají velice slabý zrak a tak se např. při hledání potravy spoléhají na svůj skvělý čich a sluch. Díky těmto skvělým smyslům dokáže rejsek lokalizovat kořist, která může být zahrabaná i 12 cm pod půdou. Naopak rejsci se stávají častou potravou sov, zvláště sýce rousného a sovy pálené, což dokazují i zbytky jejich lebek v trusu těchto ptáků. Příležitostně se stávají i kořistí zdivočelých koček, lasic nebo lišek.

Rozmnožování

Období páření trvá u rejska obecného od dubna do září, ale vrcholu dosahuje během letních měsíců. Během tohoto období produkuje ze svých pachových žláz páchnoucí sekret. Šelmy jej tedy někdy zabijí, ale nechávají ležet. Po 23 až 25 denní březosti rodí samice do hnízda z trávy a mechu 5-7 mláďat. Samice mívá obvykle 2-4 vrhy za jeden rok. Mláďata jsou odstavena po 22 až 25 dnech. Období rozmnožování je jediné období, kdy nežijí rejsci osamoceně. Mladí rejsci často tvoří „přívěs“ za matkou, kdy se každé mládě drží svými ústy ocasu svého sourozence před sebou. Rejsek obecný se v přírodě dožívá většinou jednoho roku, ale v zajetí i 23 měsíců.

Ochrana

V současné době nejsou u rejska obecného zavedena žádná ochranná opatření, jelikož je to druh opravdu hojný a na ojedinělých místech můžeme nalézt i více jak 34 jedinců na ha. V Červeném seznamu IUCN je zapsán jako málo dotčený druh

Info

1.  Zuby s červeno-hnědé tipy
2. Nekope nory, ale využívá prasklin a dutin v půdě ve kterých si razí tunely
3. Razí rozvětvené cesty
4. Rejsci mají nepříjemný zápach, takže je většina dravců jíst nebude. Proto jsou na lesních cestách často vidět mrtvá a opuštěná zvířata od dravců
5. Nic méně, sovy si například na rejscích pochutnávají , tak že je charakteristicky vyzvrátí
6. Stopy rejsci jsou velmi mělké, malé, po pěti prstech, a obvykle se nacházejí v párech
7. Ve sněhu pak za stopou zůstává jasný otisk ocasu
8. Hodně se živý brouky, žížaly, larvy hmyzu. Nepohrdne však ani vlastními vrstevníky, zejména v zimním období
9. Buduje sférické hnízda z listů a stonků bylin

Lebka a další obrázky