Přednáška osvětlovala výklad rybářského práva, povinnosti členů a rybnikářství celkově. Byla určena pouze vybraným žákům a trvala dvě a půl hodiny.

Probrány byly druhy ryb, savců, ptáků, obojživelníků. Dále rozdělení vod, povídání o rybářské stráži, chráněných a ohrožených druhů společně s invazivními druhů ryb. 

Proběhla i ukázka vypreparovaných hlav, požerákových zubů a vše bylo doplněno i obrázkovým seznamem. Žáci byli seznámeni s kroužkem pro děti a webovými stránkami. Všechno bylo zpestřeno i historkami od vody.

Děti byly velice spokojené a měli spoustu dotazů.

Tímto panu Františku Žákovi děkuji za skvělou přednášku a těšíme se na další pokračování.

S pozdravem Karolína Žáková a Radek Hendrych ředitel školy.