Přítomni: Fabián Jaroslav, Kopecký Bořek, Miloslav Černoch, Ronge Lukáš

  1. Kontrola zápisu minulé schůze
  2. Stále platí přihlašování členů na brigádnickou činnost
  3. Dne 14.6. proběhlo na Odře 7 přelovení rybí obsádky, z důvodu opravy železniční tratě. Všichni živočichové, byli následně vráceni do revíru, cca 500m po proudu. Všem zúčastněným děkuji za perfektní práci
  4. Emauzy – voda nám krásně přitekla, chybí cca 70 cm vodního sloupce
  5. Projednání obsahu schůze MO ve Vítkově z 18.6.
  6. Jednatel ČRS VÚS Ostrava p. Trybuček přislíbil, že se do konce roku 2024, bude chytat na revíru EMAUZY!!! Proběhne zde dvojité zarybnění revíru, z důvodu obnovení revíru
  7. V měsíci červnu proběhlo vysazení Úhoře – monté na Vítovku 2 kg
  8. Řešilo se odebrání povolenky našeho člena MS Odry – kárný příkaz.
  9. Bohužel musíme zde upozornit rybáře, kteří si nesplnili brigádnickou povinnost, nemohou si koupit ani krátkodobé povolenky k lovu. Není možné tuto povinnost obejít, zakoupením povolenky v jiné organizaci. Systém RIS to neumožní!
  10. Řešení používání platebního terminálu v MS Odry

Zápis provedl: Kopecký Bořek