Přítomni: Fabián Jaroslav, Kopecký Bořek, Kozel Aleš, Hluchník Tomáš, Černoch Tomáš

Program:

  1. Kontrola zápisu minulé schůze
  2. Přihlášky nových členů vyřizuje p. Kozel Aleš tel: 737 913 040
  3. Zhodnocení VČS – nízká účast, pouze cca 14% členské základny
  4. Zájem o rybářskou stráž – jeden člen. Zkoušky letos už proběhly, bude zařazen na příští nejbližší zkoušky
  5. 20.3.2023 – bylo provedeno odstranění náletových dřevin, na hrázi Vítovka
  6. I přes výhrady před výroční schůzí. se dosud nepřihlásil jediný člen na brigádnickou činnost
  7. 26.3.2023 – proběhl odlov na Odře 7 – z důvodu odtěžení sedimentu (Povodí Odry)
  8. V měsíci Březnu proběhlo zarybnění Kaprem na revíru Vítovka, o celkové hmotnosti 500 kg
  9. Přibyl další člen, do tzv. výsadbového seznamu, pro kontrolu vysazených ryb do revíru

Zápis provedl: Kopecký Bořek