Vážené rybářky, vážení rybáři, milí hosté. Dovolte, abych Vás přivítal na naší výroční členské schůzi MS Odry.

Scházíme se, abychom zhodnotili a prodiskutovali hospodářské a organizační dění naší MS za rok 2022 a co nás čeká v roce 2023. V loňském roce pracoval výbor MS v osmi-členném složení. Kopecký Bořek, Tihelka Matěj, Fabián Jaroslav, Černoch Miloslav, Kozel Aleš, Černoch Tomáš, Žůrek Jiří a Hluchník Tomáš. První tři jmenovaní jsou zároveň členy výboru MO Vítkov. Výbor MS se v roce 2023 sešel 10x. Zápis ze zasedání je vždy zveřejněn ve vývěsní skřínce, kde je i plán schůzek, kterých se můžou zúčastnit i řadoví rybáři.

Činnost výboru MS se zaměřuje především na zajištění organizačních záležitostí pro členy MS a plnění úkolů MO Vítkov. Ty hlavní jsou: prodej povolenek a známek, školení nových členů, zabezpečení rybářského kroužku, spolupráci s muškařským oddílem, spolupráci s rybářskou stráží a v neposlední řadě práce na revírech a rybochovných zařízeních v oblasti vlivu naší MS.

Nyní k jednotlivým oblastem něco více.

Prodej povolenek a známek se provádí v naší klubovně na sídlišti Pod Lesem 6. Tuto činnost provádí Aleš Kozel. Jeho práce je každoročně hodnocena výborně. Provozní doba výdeje povolenek, je zveřejněna vždy s předstihem na klubovně, ve vývěsní skřínce i na stránkách MS. Opět je třeba připomenout, že členskou známku je nutno zakoupit nejpozději do konce měsíce dubna. Po té dle stanov ČRS členství zaniká.

V loňském roce se uskutečnilo školení nových členů a naše organizace přijala 2 nové členy. K dnešnímu dni má naše Oderská organizace 289  členů a z toho 46 mládežníků.

Rybářský kroužek pracoval v loňském roce pod vedením Františka Žáka, Tomáše Hluchníka a Matěje Tihelky. František Žák po dlouholetém vedení kroužku, v loňském roce svou činnost ukončil. Za tuto práci patří Frantovi veliké DÍKY a výbor jej navrhl na ocenění držitele stříbrného odznaku. Předán mu bude na konferenci MO ve Vítkově, konané dne 22.4.2023. O činnosti kroužku Vás budou informovat vedoucí ve své zprávě. Za práci s mládeží je potřeba vedoucím poděkovat. Všichni víme, že je to práce velice obtížná.

Muškařský oddíl se loni zúčastnil 1. ligy a bude prezentován samostatnou zprávou.

Spolupráce s rybářskou stráží v loňském roce byla dobrá. Po dlouhé době se nám podařilo ukončit činnost členů, kteří tuto činnost již nevykonávali a nevrátili oprávnění na MěÚ. Nyní jsou v Odrách pouze dva členové RS a ti svou práci vykonávají svědomitě. Kdyby měl někdo zájem o tuto práci, muže se přihlásit.

O hospodářských a pracovních úkolech, o zarybnění Vás bude informovat hospodář.

Emauzy by měly do konce roku být zkolaudovány. Pan Němčanský z LČR přislíbil, že koncem letošního roku podepíšeme novou nájemní smlouvu o užívání revíru. Revír bude vyčištěn od náletových rostlin a možná bude dokonce větší! Vše záleží na kooperaci s výstavbou koridoru rychlodráhy.

Výbor navrhuje, aby se sestavil seznam členů, kteří by byli k dispozici hospodáři při vysazování ryb do revíru. Někdy je s dovozem ryb  problém v dodržení časového harmonogramu. Při vysazení musí být vždy přítomen zástupce MS.

Dále bychom byli rádi, kdyby byl zájem o pomoc při sečení, výlovech a podobných pracích v MS. Tyto práce se nedají počítat jako odpracované hodiny, ale bude to práce na dohodu, která bude zaplacena.

Na závěr bych chtěl říci, že první rok nově zvoleného výboru byl trochu hektický. Hlavně proto, že se měnil v průběhu roku hospodář a jednatel v MO Vítkov a nikdo práci hospodáře vykonávat nechce. Je to práce náročná, hlavně na čas. A za málo peněz. Kdyby byl zájem o funkci hospodáře v MO Vítkov – bude vítán. Je opravdu složité domluvit soulad mezi devíti místními skupinami. Myslím, že až na malé výjimky, se mám podařilo splnit zarybnění revírů a na Čurďáku byl také velice úspěšný rok.

Jedna poznámka k novému doplňku RŘ – na revírech i podrevírech do 5 Ha včetně – je limit ponechání Kapra na 2 ks týdně.

Všem přeji hodně pěkných chvil strávených v přírodě a hodně pěkných úlovků.

Petrův zdar.