Celoročně hájený

Minimální lovná délka: není

Chráněný, veden v kategorii “kriticky ohrožený”

latinsky: Zingel streber
slovensky: Kolok malý
anglicky: Streber
německy: Streber

řád: Ostnoplutví
čeleď: Okounovití
potrava: všežravec
délka života: 5 let
pohlavní dospělost: 2. rok
doba rozmnožování: březen-květen

běžná velikost: 14 – 16 cm
maximum: do 18 cm

Drsek Menší. Malá štíhlá rybka lehce připomínající candáta. Žije u dna větších řek zejména v povodí Dunaje.

Fotky této ryby na Google:

Drsek menší je po úhořovi druhým kandidátem na titul naší nejhubenější ryby. Málokdo si to ale mohl na vlastní oči ověřit.

Rozlišovací znaky

První hřbetní ploutev má 6 – 10 tvrdých paprsků, druhá hřbetní má 1 – 3 tvrdé a za nimi ještě 7 – 13 měkkých větvených paprsků, řitní ploutev 1 – 3 tvrdé a 6 – 12 měkkých větvených paprsků, prsní ploutev má 1 – 2 tvrdé paprsky doplněné 11 – 15 měkkými a břišní ploutev mívá 1 tvrdý a 5 měkkých paprsků. V postranní čáře je 70 – 89 šupin, nad postranní čárou je 4 – 8 a pod postranní čárou 9 – 15 řad šupin.

Drsek Menší – velikost do cca 20 cm, je daleko štíhlejší a má mnohem delší ocasní násadec, tělo je pokryto výraznými pruhy – u drska většího je spíše skvrnité, holá neošupená část břicha sahá daleko za úroveň břišních ploutví.

Drsek Větší – velikost běžně přes 20 cm, je robustnější a má kratší ocasní násadec – proporcemi připomíná candáta, zatímco drsek menší je extrémně protáhlý s mimořádně dlouhým ocasním násadcem. Tělo je pokryto buď jen skvrnami nebo nevýraznými pruhy, holá neošupená část břicha sahá pouze na úroveň břišních ploutví (u drska menšího téměř k řitnímu otvoru).

Čeho si všímat při běžném pohledu:

  • extrémně štíhlé tělo s dlouhým ocasním násadcem
  • dvě hřbetní ploutve, mezi nimiž je výrazná mezera
  • na těle se střídají výrazné tmavé a světlé pruhy

Tato drobná nenápadná rybka dorůstající přibližně velikosti hrouzka se v Evropě vyskytuje v povodí Dunaje a Vardaru. Obývá větší proudné řeky, kde žije u dna mezi kameny. U nás se s výjimkou dolního toku Moravy a snad i Dyje nevyskytuje, na popsaných lokalitách je vzácný a zcela právem je řazen mezi chráněné druhy.
Při pohledu na tuto rybku můžeme získat dojem, že jde o malého candátka, kterého někdo vytáhl do dvojnásobné délky. Celé tělo je velmi štíhlé s malou hlavou a extrémně dlouhým a tenkým, na průřezu kulatým, ocasním násadcem, který tvoří až třetinu délky těla. Tak jako u všech okounovitých ryb najdeme na hřbetě drska dvě ploutve, přičemž první má silnější nerozvětvené paprsky. Šupiny u drska menšího zasahují až na hlavu kde pokrývají celé temeno a zasahují až mezi nozdry. Naproti tomu spodek hlavy a břicho jsou holé téměř až k řitnímu otvoru.
Zbarvení je hnědavé s několika výraznými svislými pruhy, které pomáhají maskovat rybu ležící na kamenitém dně. Mladší jedinci jsou co do zbarvení kontrastnější.
Příbuzný drsek větší dosahuje větších rozměrů, má podstatně kratší ocasní násadec, nemá výrazné pruhy – je spíše skvrnitý a holá šupinami nepokrytá část břicha končí u břišních ploutví.

Základní údaje:

Délka:

průměrná: 14 až 16 cm
obvyklé maximum: do 18 cm

Hmotnost:

průměrná: 15 až 30 g
obvyklé maximum: do 40 g

Výskyt v ČR:

Dolní tok řeky Moravy až k Hodonínu a Dyje až po jez v Břeclavi. V posledních letech se počet pozorování zvyšuje, asi nejhojnější výskyt byl zaznamenán na Moravě těsně nad soutokem s Dyjí.

Biologie druhu:

Jedná se o druh obývající proudné řeky středních a nižších poloh. Žije u dna a podobně jako jiné druhy ryb s touto životní strategií postrádá plynový měchýř. Pohybuje se na dně jakýmisi poskoky a ukrývá se mezi kameny, kde díky svému krycímu zbarvení prakticky splývá s podkladem. Bylo pozorováno, že si mezi kameny a nerovnostmi dna vyhrabává i jamky.
Živí se drobnými bentickými organismy – larvy hmyzu, korýši, měkkýši a větší exempláře občas uloví menší rybky. Při sběru potravy často ryje ve dně. Přes zimu potravu nepřijímá.
Dospívá ve druhém roce života. Tře se od března do května v proudnici na kameny. Samice klade zhruba 600 – 4200 jiker o průměru zhruba 2 mm.
V posledních letech je tento druh stále vzácnější a to i na Slovensku, kde býval v některých řekách velmi početný. Jeho význam pro fungování říčních ekosystémů není velký, ale přesto by bylo škoda, kdyby tato zajímavá a bizarní rybka z našich vod zcela vymizela.

Rozměry a růst:

Drsek menší je jako většina malých ryb nejen pomalu rostoucím, ale především krátkověkým druhem. Maximální doložené stáří ze slovenského úseku Dunaje je 5 let. Tak jako u většiny ryb jsou největší a nejstarší exempláře samice.

Sportovní rybolov:

Sportovní lov této vzácné a chráněné ryby je vysloveně nežádoucí, zabránit ale jejímu náhodnému ulovení při lovu na plavanou nebo položenou s jemným náčiním (např. při lovu hrouzků) se samozřejmě nedá. Ulovení do čeřínku není vzhledem k tomu, že drsek vyhledává hlubší a proudnější partie řeky, příliš pravděpodobné.


Chráněný druh !!!