Nemá dobu hájení

Minimální lovná délka: nemá

Není chráněna

latinsky: Rutilus rutilus
slovensky: Plotica obyčajná
anglicky: Roach
německy: Plötze, Rotauge

řád: Máloostní
čeleď: Kaprovití
potrava: všežravec
délka života: 18 let
pohlavní dospělost: 2 – 3. rok
doba rozmnožování: květen

běžná velikost: 15 – 30 cm
maximum: kolem 50 cm

Plotice Obecná. Menší stříbrně zbarvená ryba žijící ve většině našich vod od lipanového pásma níže. Vyskytuje se jak ve stojatých tak tekoucích vodách, živí se širokým spektrem potravy a je častým a oblíbeným úlovkem mnoha sportovních rybářů. Možnost zachytat si pořádné plotice je velkým lákadlem pro většinu plavačkářů i milovníků chvějivé špice.

Fotky této ryby na Google:

Rozlišovací znaky

Hřbetní ploutev má 3 tvrdé paprsky a 8 – 11 měkkých větvených paprsků, řitní ploutev 3 tvrdé a 8 – 12 (nejčastěji 10) měkkých větvených paprsků a prsní ploutev 1 tvrdý a 15 měkkých paprsků. V postranní čáře je 37 – 46 šupin (nejčastěji 41 – 43).

Perlín – Ploutve do červena. Nazelenalý hřbet. Horní postavení úst.

Plotice – Oranžová skvrna v oku. Ploutve do oranžova.

Požerákové zuby bývají u plotice velmi variabilní. Jsou poměrně silné, jednořadé (vzácně i dvojřadé), obvykle se vzorcem 6 – 5 (na jednom oblouku 6 zubů v jedné řadě, v protějším oblouku 5 zubů – proti mezerám na druhé straně). Zaznamenány byly i požerákové zuby v uspořádání 5 – 5, 6 – 6 nebo 2.6 – 5.2 (dvojřadé).

Čeho si všímat při běžném pohledu:

  • protáhlé, mírně zploštělé tělo
  • stříbrné boky s poměrně velkými šupinami
  • základna břišních ploutví je pod 1. paprskem hřbetní ploutve
  • střední ústa
  • červená duhovka oka

Plotice obecná je naší nejběžnější rybou vůbec a pravděpodobně se nenajde rybář, jenž by se s ní během své praxe nesetkal.

Jedná se o středně velkou rybu schopnou úspěšně přežívat ve stojatých i tekoucích vodách s výjimkou horských bystřin. Vyskytuje se běžně na celém našem území a na mnoha revírech tvoří značnou část jejich obsádky.
Dá se považovat za nejběžnějšího a nejtypičtějšího zástupce skupiny tzv. „bílých ryb“, čemuž odpovídá i její klasické stříbrné zbarvení s tmavým hřbetem a ploutvemi. Pouze břišní ploutve a ploutev řitní mají načervenalou barvu. Tělo je ze stran zploštělé, ale zdaleka není tak vysoké jako u perlína nebo cejnů.

Ústa jsou střední a u většiny jedinců je možno pozorovat typické červenavé zabarvení oční duhovky.
Vzhledem k bohatému výskytu, životu v početných hejnech, aktivnímu sběru potravy všeho druhu i celoroční aktivitě se stala plotice oblíbenou rybou všech rybářů majících v oblibě jemné chytání s velkým počtem záběrů. Ulovit velké jedince přitom zdaleka není snadné.

Základní údaje

Délka:

průměrná: 15 až 30 cm
obvyklé maximum: kolem 40 cm

Hmotnost:

průměrná: 0,1 až 0,4 kg
obvyklé maximum: do 1 kg

Výskyt v ČR

Vyskytuje se v tekoucích i stojatých vodách na celém našem území, včetně revírů s určitým stupněm devastace. Velké plotice najdeme ve větších řekách parmového a cejnového pásma, údolních nádržích a rozlehlých pískovnách.
Kdo si chce dobře zachytat velké exempláře, může navštívit v jarním období přítok některé velké údolní nádrže nebo lovit v letním období pod jezem některé z úživnějších řek.

Biologie druhu

Plotice je společenská ryba tvořící hejna jedinců přibližně stejné velikosti. Podle místa výskytu mohou mít od několika až do několika set jedinců a někdy i víc. Pohybují se ve sloupci a živí se veškerou dostupnou potravou, přednost dávají spodní části sloupce a dnu. Kromě drobných živočichů jsou dospělé plotice schopny ve velkém konzumovat rostlinnou hmotu – připomeňme například známý lov plotic na řasy a živí se i rostlinnými zbytky ze dna. V potravě mladších jedinců převažuje plankton.

Na hlubokých vodách se hejna velkých plotic drží přes den na hlubší vodě a v noci připlouvají ke břehům.

Pohlavní dospělost závisí hodně na dosažené velikosti – v příznivých podmínkách se mohou třít už dvouleté ryby, většinou nastupuje pohlavní zralost o něco později. Tření probíhá v jedné dávce obvykle v květnu a ryby kvůli němu podnikají kratší či delší migrace zpravidla proti proudu. Plotice se vytírají na vodní rostlinstvo, potopené větve nebo kořeny stromů a v případě nouze se mohou vytřít i na kamenitý nebo písčitý substrát. Samice klade obvykle 20 000 až 100 000 jiker, přičemž u jedinců nad 1 kg může množství jiker překročit i 200 000.

Výtěr probíhá často společně s dalšími druhy kaprovitých ryb a často při něm dochází k mezidruhovému křížení nejčastěji s perlínem nebo cejnem velkým. Kříženci jsou místy celkem běžní. Vysoký počet kříženců plotice s perlínem byl v minulosti pozorován na Záskalské nádrži u Hořovic a kříženci s cejnem se pravidelně loví na Orlické údolní nádrži, kde dorůstají délky přes 35 cm.

Plotice se dá lovit na nejrůznějších typech stanovišť – zatímco v řece v létě vytahuje i do mělkých proudů a peřejí, v zimě má ráda hlubší a klidnější místa. Celkově je asi nejlepším místem pro lov na řece mírně tažná voda a na přehradách mělčí partie následované prudším zlomem do hloubky.

Vzácně se u nás může vyskytnout příbuzný druh Plotice lesklá (Rutilus pigus), která má hlavní těžiště výskytu v jižní Evropě, vyskytuje se ve slovenském úseku Dunaje a mohla by se objevit v dolních úsecích Dyje a Moravy. Je v průměru o něco větší než plotice obecná, má relativně menší hlavu a silnější ocasní násadec. Navíc je poněkud barevnější, zejména v období tření.

Rozměry a růst

Plotice je středněvěká ryba s věkovým maximem kolem 17 – 18 let. Takové kusy žily v minulosti nejen na rozlehlých vodách, ale i v mnoha malých čistých říčkách, zejména na Českomoravské vrchovině nebo třeba na Vltavě v oblasti dnešního Lipna. Dnes je lépe hledat větší exempláře na úživnějších vodách v oblastech s nižší nadmořskou výškou.

Je známo, že plotice přes 1 kg se běžně loví na řekách Velké Británie, kde se na jejich lov specializuje řada rybářů. Bylo by zajímavé zjistit, zda jsou u nás velké plotice vzácnější nebo zda je malý počet trofejních úlovků dán pouze nedostatečným zájmem o tento druh. Pravda bude možná v tom, že britské plotice mají v místních řekách díky podstatně menšímu výskytu u nás preferovaného kapra přece jen jiné podmínky.

Velice rychlý růst lze pozorovat u plotic z chovných rybníků, kde se běžně dají na výlovech pozorovat ryby celkem zajímavých rozměrů.

Sportovní rybolov

Protože stále přibývá rybářů toužících si u vody prostě zachytat bez zvláštních nároků na velikost úlovku, stává se všudypřítomná a aktivní plotice velmi oblíbenou rybou. Milují ji plavačkáři od závodníků až po rekreační rybáře, kteří v létě pod jezem nejednou lapají jednu rybu za druhou, stává se oblíbenkyní mistrů chvějivé špice a mnohý feedrař na ni nedá dopustit, běžně se dá lovit na umělou mušku a může se stát zajímavým objektem i pro milovníka ultralehké přívlače, protože se nechá přemluvit k záběru například na miniaturní marmišky.

Možný výběr náčiní pro lov plotice

Plavaná: Matchový prut nebo bolonézka – spíše jemnější, lze použít i běžný delší teleskopický prut, pokud je dostatečně jemný. Plavačkoví specialisté použijí dlouhé biče nebo odkládací pruty (děličky).
Koncový návazec v rozmezí 0,06 – 0,12 mm.
Nástraha – bílí červi, houska, oplatek, hnojáčci, řasy, larvy vodního hmyzu, různá těsta.

Položená: Prut s ohledem na podmínky lovu co nejlehčí – bez velkých nároků, feeder kategorie „light“ nebo v silnějším proudu i „medium“, pickerový prut.
Monofilní vlasce v rozmezí 0,08 – 0,16 mm. Silnější průměry hlavně kvůli možnosti záběru větších ryb nebo při lovu v zarostlých partiích, silném proudu apod.
Vhodnými nástrahami jsou bílí červi, houska, hnojáčci, různá těsta – stejně jako při lovu na plavanou, konzervovaná kukuřice, …

Muškaření: Jemný prut – AFTMA v rozmezí 3 – 5, délka podle místních podmínek.
Návazce 0,08 – 0,14 mm.
Menší mokré mušky a nymfy, občas i suchá muška.

Přívlač: Plotici lze lovit na marmyšky nejmenších velikostí a občas zabere i na droboučké cikády a rotačky.

Úspěšnost braní podle měsíců v roce
(od modré do červené, bez úspěchu do úspěchu)

Úspěšnost braní podle fáze měsíce

Fáze MěsícePočet úlovků v %
Couvající55,56 %
Narůstající11,11 %
Úplněk33,33 %