Není ohrožen

latinsky: Mustela vison, Neovison vison

řád: šelmy
čeleď: lasicovití
potrava: bezobratlí, pak všechny skupiny obratlovců, vodní i suchozemští.
délka života: ve volné přírodě asi 7-10 let. V zajetí asi 12 let
pohlavní dospělost: v 11. měsíci
doba rozmnožování: leden – duben

běžná velikost: 31 – 45 cm, 500 – 1500 g

Není ohrožen

Norek americký. Je šelma z čeledi lasicovitých. Vyskytuje se v přírodě, ale je také často chován na farmách.

Fotky tohoto savce na Google:

Vzhled

Norkové jsou blízce příbuzní tchořům, liší se od nich hlavně malými plovacími blánami mezi prsty předních i zadních končetin. Chodidla mají hustě osrstěná a prsty opatřené drobnými drápy. Délka ocasu odpovídá 40-45 % délky těla.

Normální zbarvení norka amerického (minka) je tmavohnědé až černohnědé, pouze na spodním rtu a na bradě bílé. Různě velké světlé skvrny se někdy objevují i na hrdle, hrudi, břiše i ve slabinách. Srst je hustá, na hřbetě připadá na 1 cm2 kůže 21000-37000 chlupů. V přírodě se ovšem můžeme setkat i s různobarevnými jedinci z farem (chová se v téměř 60 různých odstínech od šedomodré až po béžovou a světle hnědou). Počet mléčných bradavek u samic je proměnlivý (2-5 párů, obvykle 3-4 páry).

Rozšíření

Dlouho se vyskytoval jen mozaikovitě v širším okolí chovných farem, ze kterých unikal do volné přírody (nejčastěji ve východním Polabí, na Křivoklátsku, ve středním Povltaví a na jižní Moravě). Avšak ke konci 20. století, kdy řada farem zanikla i tím, že chovaná zvířata byla vypuštěna do přírody, nastala doslova expanze minků a dnes se s ním už můžeme setkat u voď prakticky kdekoliv.

Způsob života a potrava

Žije samotářsky, úkryty opouští po setmění. Zdržuje se v bezprostřední blízkosti tekoucích nebo stojatých vod, kde loví většinu potravy. Patří mezi „potravní oportunisty”, tzn. že se zajímá o nejdostupnější kořist, zvláště hryzce, ondatru i další drobné hlodavce, ryby, ptáky (zejména mláďata a snůšky, např. lysek a slípek), žáby (vyhrabává je i během zimování z bahna) a hmyz, případně raky, škeble a jiné mlže. Dospělý jedinec obývá úsek pobřeží či menší vodní tok o délce 1-6 km. K úkrytu si hrabe nehluboké nory, obvykle s jedním z vchodů pod hladinou. Dobře plave i se potápí.

Je čilý po celý rok, ale za nepohody či silných mrazů zůstává několik dní v hnízdě. Páří se koncem zimy a časně zjara, samice vrhá po 39-80 (obvykle 45-52) dnech prodloužené březosti v dubnu až květnu 4-6 (2-8) mláďat, ze zajetí jsou známé vrhy až se 17 mláďaty. Stará se o ně pouze samice, oči se jim otevírají po 30 dnech, osamostatňují se po 5-6 týdnech a pohlavně dospívají ve stáří asi 10 měsíců. V zajetí vydrží až 10 let.

U nás je nežádoucím druhem, jehož větší rozšíření může ovlivnit ustálené poměry v pobřežních ekosystémech (např. úbytek hryzců) či oslabit populace ohrožených druhů (např. raků či perlorodek); do určité míry potravně konkuruje vydře říční. Navíc agresivnějším chováním a potravní konkurencí vytlačuje z břehových a mokřadních stanovišť původní druhy šelem (tchoře tmavého, hranostaje). Od roku 2002 je nežádoucím druhem lovné zvěře. Koncem 90. let 20. století se roční produkce kožek minků z našich farem pohybovala okolo 16000 kusů.

Norek patří mezi potravní oportunisty. V jeho potravě se vyskytují jak bezobratlí, tak všechny skupiny obratlovců, vodní i suchozemští.Jeho hlavní kořistí jsou ondatry, ale loví také raky, ryby, vodní ptáky, králíky, myši, hady, žáby, měkkýše a žížaly. Samice často chytají kořist ve vodě. Při lovu spoléhá především na svůj zrak. Jeho čich je poměrně slabý. Mezi hlavní nepřátele norků patří liška, rys, aligátor a výr.

Rozmnožování

Období pro páření je od ledna do dubna (v chladnějších klimatických podmínkách do května). Samci se páří s několika samicemi. Obvykle narodí čtyři až sedm mláďat. O mláďata se stará jen matka. Hájí hnízdo a zajišťuje potravu. Mládě při narození váží osm až deset gramů. Mláďata jsou slepá a mají krátkou hebkou srst se stříbřitými chloupky. Mláďata jsou závislá na mateřském mléku, které obsahuje 3,8% tuků, 6,2% bílkovin, 4,6% cukru a 10,66% minerálních solí. Vidí za 25 dní. Po pěti až šesti týdnech matka mláďata odstaví. Učí mláďata lovit a po 13 až 14 týdnech jsou nezávislá. Po deseti až jedenácti měsících jsou pohlavně dospělá. Americký norek se dožívá více než deseti let.

Chování

V Rusku je loven pro svou kožešinu. Ve střední Evropě je na některých místech považován za škůdce v zemědělství. I když se v posledních letech snížil jeho výskyt, není pravděpodobné, že by byl ohrožen vyhubením.

Na souši se norek americký pohybuje rychlostí až 6,5 km/h. Umí také šplhat na stromy a dobře plave. Během plavání dělá vlnivé pohyby trupem. Při potápění se norek americký dostává do stavu rychlé bradykardie, což je pravděpodobně adaptace k udržení kyslíku.V teplé vodě (24 °C), může norek americký plavat až tři hodiny bez zastavení. Běžně se ponoří do hloubky 30 cm na dobu 10 sekund, ale byl zaznamenán i ponor do hloubky tří metrů, dlouhý 60 sekund. Rybu uloví typicky po pěti až dvacetisekundovém pronásledování.

Americký norek mívá noru u vody. Bývá to často opuštěné obydlí ondatry nebo bobra kanadského. Někdy využívá i dutý strom. Norek americký má své lovecké území, které značkuje páchnoucím sekretem z análních žláz. Ve stresu může norek americký vystříknout tekutinu až do vzdálenosti 30 cm. Zápach produkovaný těmito žlázami byl označen jako zápach, který je nesnesitelnější než od skunka. Samec často má na svém teritoriu několik samic. Samci jsou agresivní vůči jiným samcům, především v období páření.

Info

1. Jsou známy i nečekané barvy, od bílé a modré do růžové a černé
2. Hloubí nory, díry a další, používá různé úkryty
3. Stopy o velikosti 3 x 3 cm, délka skoku 35 až 45 cm
4. Stopy jsou obvykle umístěny ve dvou šikmých řadách

Škody

Lebka