Více informací poskytne pan Kozel Aleš Tel: + 420 737 913 040