Přítomni: Fabián Jaroslav, Kopecký Bořek, Kozel Aleš, Žák František, Tihelka Matěj, Žůrek Jiří, Ronge Lukáš, Hluchník Tomáš

Program:

  1. Kontrola zápisu minulé schůze
  2. I přes výhrady před výroční schůzí, se doposud nepřihlásil jediný člen na brigádnickou činnost
  3. Přihlášen nový člen rybářské stráže – Tihelka Matěj
  4. RIS – nový systém výdeje povolenek – Žůrek Jiří
  5. Od 1.1.2024 budou již aplikovány poplatky za pozdní, či špatně vyplněné povolenky a sumáře
  6. Výroční členská schůze se bude konat předběžně 24.2.2024

                                                           Zápis provedl: Kopecký Bořek

PoplatkySazba 1xSazba 2xSazba 3xPoznámky 1x, 2x, 3x a více se opakující přestupek
Pozdní odevzdání povolenky, překročení o max. 5 pracovních dní200,-400,-1000,-termín dle platných stanov pro příslušnou povolenku
Pozdní odevzdání povolenky, překročení o max. 14 dní400,-600,-1000,-termín dle platných stanov pro příslušnou povolenku
Pozdní odevzdání povolenky, překročení o max. 1 měsíc600,-1000,-1000,-termín dle platných stanov pro příslušnou povolenku
Neodevzdání jakékoliv povolenky1000,-**– řeší dozorčí komise MO Vítkov
Nevyplněný sumář350,-700,-1000,-cena za každou objevenou chybu, pořízení fotodokumentace sumáře
Pozdní odevzdání vstupu na Lobník o max. 5 pracovních dní200,-400,-1000,-příplatek k prodeji na další sezónu
Pozdní odevzdání vstupu na Lobník o max. 14 dní400,-600,-1000,-příplatek k prodeji na další sezónu
Pozdní odevzdání vstupu na Lobník o max. 1 měsíc600,-1000,-1000,-příplatek k prodeji na další sezónu
Nevyplněný sumář vstupu na Lobník350,-700,-1000,-
Špatně vyplněný sumář vstupu na Lobník10,-20,-30,-cena za každou objevenou chybu, pořízení fotodokumentace sumáře
Neodevzdaný vstup na Lobník1000,-******- není vydán vstup pro další sezónu

Doplňující informace k manipulačním poplatkům

1.V případě pozdního odevzdání povolenek nebo vstupů se přihlíží pouze k platnému lékařskému dokladu ( stačí doložit kopii originálního lékařského dokladu, že dotyčný byl v daný čas indisponován ). K ostatním věcem nebude přihlíženo.
2.V případě špatného vyplnění sumáře se každá chyba počítá zvlášť, chyby se sčítají a součet chyb vynásobený příslušnou sazbou dává celkový poplatek, který se musí uhradit při koupi povolenky v následující sezóně.
3.1x – znamená, že dotyčný pouze jednou dopustil daného přestupku
4.2x – znamená, že dotyčný se dopustil daného přestupku opakovaně 2 sezóny po sobě. Pokud se jedná sice o stejný přestupek, ale přerušovaně, pak platí sazba 1x
5.3x a více – znamená, že dotyčný se dopustil daného přestupku opakově 3 sezóny a více po sobě. Pokud se jedná sice o stejný přestupek, ale přerušovaně, pak platí sazba 1x
6.Jednotlivé typy přestupků se sčítají a kombinují. Podmínkou pouze je, že pokud dotyčný v konečném součtu přesáhne celkovou částku 1000,- Kč, může mu maximálně být účtováno 1000,- kč.