Přítomni: Fabián Jaroslav, Kopecký Bořek, Kozel Aleš, Černoch Miloš, Hluchník Tomáš, Žák František, Ronge Lukáš

Program:

  1. Kontrola zápisu minulé schůze
  2. I přes výhrady před výroční schůzí, se doposud nepřihlásil jediný člen na brigádnickou činnost
  3. V měsíci Září proběhlo zarybnění – Vítovka – amur 50 kg, lín 400 ks, štika 40 ks a bílá ryba 45 kg. Odra 7 – bílá ryba 45 kg.
  4. 1.10. proběhl výlov Čurďáku, který se kvůli havárii na jiném rybochovném zařízení musel zapustit zpět.
  5. Proběhla organizace opětovného výlovu Čurďáku
  6. Byla provedena kontrola inventárního seznamu – vyřazení 2 položek
  7. Seznámení s programem RIS – výdej a evidence povolenek a známek
  8. Propočítána byla rentabilita RZ čurďák.
  9. Emauzy – předpoklad ukončení oprav, je do konce měsíce října

                                                           Zápis provedl: Kopecký Bořek