Přítomni: Fabián Jaroslav, Kopecký Bořek, Kozel Aleš, Černoch Miloš, Žák František

Program:

  1. Kontrola zápisu minulé schůze
  2. I přes výhrady před výroční schůzí, se doposud nepřihlásil jediný člen na brigádnickou činnost
  3. V měsíci říjnu proběhlo zarybnění – Vítovka – kapr 210 kg, lín 50 kg
  4. Proběhl výběr vhodného místa pro umístění jiker PO.
  5. 28.10. – proběhl výlov Čurďáku, nižší výlovek byl zapříčiněn dvojitým spouštěním vody a větším soustředěním predátorů – volavky
  6. Proběhl výběr členů na zkoušky pro práci s el. agregátem
  7. Byl projednán kárný příkaz člena MS Odry
  8. Proveden výběr vhodného křovinořezu k zakoupení
  9. Emauzy – ukončení oprav, je posunuto do konce roku 2023 a následně bude podepsaná nájemní smlouva s naší MO

                                                           Zápis provedl: Kopecký Bořek